Starta och driva företag som ung VD. Del 2 Strategi.

Starta och driva företag som ung VD. Del 2.

Strategi – att konkretisera sin vision

Att virra sig bort i visioners och drömmars abstrakta värld följer den som ser målet framför sig, men inte vägen dit. Att agera målrationellt i linje med sin vision är grundläggande, speciellt som företagare, men att konkretisera vägen dit är ännu viktigare. Det krävs en plan, en strategi, som leder i abstraktet och i alla storslagna tankar – för att uppnå visionen. 

 

Som ledare för ett företag ligger framstegen vid aktiva beslut och åtgärder. Vid en konstant utveckling, både personligt och organiskt i företaget, men också för alla anställda som är involverade. Utveckling är en omfattande process som är väsentligt i en progressiv ledning. Där ledningen kontinuerligt arbetar i linje för att förverkliga sin vision, något som genomsyrar arbetet, klimatet och alla anställdas inställning. Där man ständigt vill utveckla och förbättra sina tjänster, motivationen på arbetsplatsen och ledarskapet. 

 

I linje med att vilja utvecklas, krävs också en plan som sätter de grundläggande förutsättningarna för att det ska kunna ske. Ett slags förhållningsverktyg som hjälper allihopa att arbeta i samma riktning, åt samma vision, åt samma mål. En strategi, som visar hur man ska uppnå sina uppstagade idéer och vart den strävar, men även vilka medel som krävs för att uppnå dem. I visionernas storhet krävs det klargörelse för hur och vart man agerar – samt hur man ska vinna och uppnå sina mål. 

 

Den kinesiska generalen och författaren Sun Tzu myntade i sin berömda bok The Art of War att “Strategi utan taktik är den långsammaste vägen till en vinst. Taktiker utan strategi är ljudet innan nederlag”. Att strategi går hand i hand med att aktiva åtgärder och då taktiker, planen måste följas upp och vara ledande för arbetet i företaget. För att ha en strategi måste den implementeras i verksamheten – för att uppnå visionen. 

 

För att ens strategi ska sippra ned i verksamhetens alla områden, måste det finnas utrymme för reflektion och analys av strategin. Att man har en rörlig plan, där hela organisationen kan involveras och gemensamt arbeta i linje för målen samtidigt som det finns utrymme för att påverka och tycka till. På så vis stärks den individuella aspekten av man man själv kan bidra till företaget och dess övergripande mål. Att förstå är målet – att ifrågasätta är medlet. 

 

Strategin för Xellit är simpel, nämligen att lägga tonvikt vid att utveckla alla anställda till att bli de bästa på marknaden. Även för allihopa involverade i företaget – att erbjuda den bästa arbetsplatsen med de bästa förutsättningarna för utveckling. Därför har vi bland annat statuerat upp olika principer, bland annat interna kompetensutbildningar och enskilda samtal med alla anställda, för att säkerställa att vår arbetsplats främjar utveckling och motivation. 

 

Vi beprövar och förbättrar vår strategi ständigt, för att främja vår vision och våra mål. Alla delar av bolaget och alla aktiva val som tas är kopplade till strategiska planer som är satta i förväg – och som följs upp kontinuerligt. På så vis förutbestämmer vi inte vägen till målet, utan bestämmer istället riktningen vi tar oss fram till målet. En riktning i abstraktet – för att uppnå visionen. 

Tips för att bli mer insatt kring strategi & taktik är boken “The Art of War” utav Sun Tzu samt kunskapspartner har en fantastisk artikel där dem täcker tydligheterna i en företagsstrategi.

Del 1 handlade om ens “vision“, del 3 kommer handla om “agera”.

sun tzu-starta-företag
sun tzu