Starta och driva företag som ung VD. Del 1 Vision.

Starta och driva företag som ung VD. Del 1.

Vision – vad vill du uppnå?

“Det enda värre än att ha ingen syn är att ha ingen vision” myntade den amerikanska författaren Helen Keller. Den första döv-blinda personen som införskaffade sig en akademisk utbildning i USA.

Visionen bäddar din framtida säng. Vem du vill vara, vart du vill vara och hur du ska nå den människan och målet. Men viktigast är att din vision leder vägen för dig som företagare och vad din plats på arbetsmarknaden är att bli. Vad du vill skapa samt hur du ska göra detta till en verklighet. Att skapa en vision är ett grundläggande verktyg som sammansvetsar dina passioner, ditt syfte och dina drömmar till ett förhållningssätt, en grund som ditt företag, tjänst eller produkt kan vila på.

Det finns olika dimensioner du kan skapa visioner på. Konkreta visioner som hur försäljandet av en produkt ska se till, hur en arbetsplats ska se ut eller hur den ultimata konstellationen av ett arbetslag ser ut, men stor vikt läggs också vid de mer abstrakta faktorerna som utgör begreppet vision. Vilka visioner du har för dig själv, vad din roll i världen är och vad din vision är genom ditt skapande. Att kombinera dessa, att ha personliga visioner för dig själv och att förhålla sig till genom utveckling och mål, så väl som att ha konkreta visioner som fastställer dina ambitioner och mål på arbetet du utför.

Att forma en vision är en grundsten i att skapa och leda ett företag. Visionen ska vara moroten att ständigt utvecklas och förbättras på alla plan i företaget och som dig som ledare eller anställd, ett förhållningssätt för att arbeta i linje med företagets, tjänstens eller produktens mål och ambitioner. Som ung vd för detta en nyckelfaktor för att utvecklas – för att lyckas. Vi måste visionera våra drömmar och planera vägen – för att uppnå våra drömmar.

Vidare ligger det också betoning vid att följa denna – oavsett hur stor eller liten visionen är. Visionen är basen som företaget vilar på. På Xellit är visionen att skapa Helsingborgs bästa arbetsplats med de bästa säljarna under det bästa taket. En vision som genomsyrar arbetet och som ständigt är grunden till alla beslut som tas. Men för att nå denna vision krävs en detaljerad plan – ett förhållningssätt. Bland dem är det att skapa en tydlig karriärbana och en arbetsplats som främjar personlig samt kollektiv utveckling. Till sist den viktigaste komponenten – att skapa en rolig och arbetsverksam miljö där alla säljare och företaget kan florera.

Visionen är din trygghet i den stora företagsvärlden, men även för dig själv på ett individualiserat plan. Att förhålla sig till en vision är att ständigt arbeta för en dröm, en ambition. Det är att inte tappa bort sig i det stora, utan att ständigt utvecklas och ständigt förbättras. Din vision är din framtid.

För att starta företag så rekommenderar jag att man söker hjälp från dem organisationer som finns tillgängliga för en, här är två länkar till Verksamt och Almi, två organisationer som hjälpte mig i min resa.

I Del 2 så kommer vi täcka “Strategi”.

starta-företag-som-ung-vd-steve-jobs