Starta och driv företag som ung VD. Del 3 Agera.

Starta och driva företag som ung VD. Del 3. Agera

Agera mera 

Agerandet är första steget man tar för att förverkliga ens visioner och drömmar, det är den första åtgärden man tar som styr riktning och som ger resultat. Men för att kunna agera i första hand, krävs en strategi och struktur. Ett underlag som man kan agera och handla på. Samtidigt är det också första steget i att implementera strategin till aktiva åtgärder, där all tid av planering tar sin fysiska form. Som ledare och chef är det väsentligt att våga agera och ta beslut, för att det är genom att kontinuerligt exponera och utsätta sig för nya situationer och lösningar – som man verkligt blir en bra ledare. 

 

Att statuera upp strategier och verksamhetsmål är kritiskt för ett företag som vill bli framgångsrikt och uppnå storhet, men ännu viktigare är vad företaget och ledningen gör av det. Visioner och drömmar tycks ofta vara svåra att förverkliga, svårt eller nästan omöjligt att uppnå. Men visionen är riktmärket som leder hur strategin formas och som sedan bäddar grunden för agerandet. Det som är kritiskt är vad man gör av sin vision – om den kommer att bestå onåbar eller ifall den konstant arbetas för som ett riktmärke. För att inte agera ut på sina visioner är att låta dem bestå som drömmar och tankar. 

 

Ett bra exempel som jag tar med mina anställda är från min tid i militären. Under en fältövning så fick vår gruppchef panik, han blev stressad och hamnade i “konen” som vi kallade det – när man enbart ser som i en kon framför sig. Vår stäff-gruppchef, även kallad för 2:an, tog då tag i gruppchefen och skrek i hans ansikte “Jag tar befälet”. Han fullföljde därefter övningen och vi gjorde fel överallt, var sist i tid och missade våra mål. Vi förväntade oss en grandios utskällning med ett tusental armhävningar som straff, men vad vi fick istället var en hyllning och hundra armhävningar. 

 

Våra befäl förtydligade för oss att när man agerar, så kan det aldrig gå fel. Att man i efterhand kan reflektera och ta lärdom av vad som har gått fel från agerandet, men agerandet i sig är aldrig fel. Hade den övningen varit skarp, så skulle man ha dött om inte stäff-gruppchefen hade agerat när han gjorde det. Det är skillnad på att agera och reagera. När du arbetar med något där du får inkommande uppgifter och betar av dessa handlar det om att reagera. Att vara bra på reagerande arbete är självfallet grymt, men det är inte den kvalitén som gör att man blir framgångsrik inom sitt fält. Det är agerandet.  

 

Två snarlika begrepp, men med två särskilda definitioner. Det är skillnad på att välja att reagera eller att agera, med betoning i hur man tar sig an uppgifter och situationer. Att reagera på någonting inkommande är att lägga undan sina självständiga egenskaper och att överlämna ansvaret till någon annan. Att agera på något inkommande är istället att ta på sig ansvar samt att självständigt och oberoende handla utifrån sina egna kompetenser och perspektiv. Det är att arbeta utan att någon ger dig någonting konkret att arbeta utifrån – inga riktlinjer. Att agera blir därför mer genomtänkt och en beprövning av besittande kunskaper, medan att reagera sker spontant och där resultatet blir slumpartat. Resultatet blir i linje av uppgiftens natur, medan att agera blir att skapa egna uppgifter och leda arbetet självständigt.  I mitt exempel från militären blir det skillnad i att enbart reagera på en situation utifrån givna verktyg, eller att välja att agera på den, ta initiativ och hitta egna och nya verktyg. 

 

Att agera är att lära sig, att navigera utifrån prövningar och testningar. Att lära sig från misstag och korrigera sig från aktiva försök. Att vilja lära sig och utvecklas är det som driver agerandet framåt. Denna mentaliteten är väsentlig inom kulturen på Xellit. Vi sporrar alla våra anställda att våga ta initiativ och ta egna beslut. På så vis skapas ett klimat där personligt initiativ och ett konstant driv att våga satsa som sätter nivån dit samtliga strävar åt. Där motivationen ligger i att våga utsätta sig och bepröva sina kunskaper – att agera – och där belöningen blir nya perspektiv och kunskaper att utveckla sig från. Situationer att lära sig ifrån och förbättra sig utifrån i form av en personlig reflektion. Detsamma gäller för mig. Hade jag inte vågat skapa och bygga upp Xellit, om jag inte hade vågat agera ut på mina visioner, hade Xellit aldrig existerat. Hade jag inte vågat misslyckas och utsätta mig för främmande beslut och territorium, hade Xellit aldrig existerat. Om jag inte hade vågat agera, hade jag aldrig varit där jag är idag.