Starta och driv företag som ung VD. Del 4 Kultur.

Starta och driv företag som ung VD. Del 4 Kultur.

Kultur och arbetsplats

Att sätta tonen för kulturen på arbetsplatsen är att sätta riktlinjer för normer och ideal. Förhållningssätt om hur man bör agera men även ett ankare som mäter föredöme och det idealtypiska beteendet. Atmosfären på arbetsplatsen är en representation av alla strukturer som tar sin form. Hur man arbetar med strategier, visioner och hur man agerar i organisationen är det som formar kulturen och klimatet. Men det är också genom detta som kreativitet och kompetens kan flöda, hur man arbetar med drömmar, kompetensutveckling och autonomi. Kulturen på arbetsplatsen är kompassen som leder arbetet i rätt riktning. 

 

Atmosfären på arbetsplatsen är den centrala motivationsfaktorn och är ett dynamiskt verktyg man som ledare kan använda sig av. Genom sitt ledarskap driver man sina anställa åt den direktion som gör an företagets vision. Genom kulturen på arbetsplatsen förverkligar den anställda visionen. Organisationskulturen sträcker sig långt och infiltrerar alla organ inom företaget. Förutom att kulturen genomsyrar arbetet och förhållningssättet till arbete och utveckling, färgar det även samtliga anställdas inställning och attityd till arbetet. Någonting som gäller även utanför arbetet. För det är det som gör kulturen på arbetsplatsen till en så pass central aspekt – inverkan det kan ha på personens totalitet. 

 

Kulturen på din arbetsplats kan bli din största form av marknadsföring. Det som får folk att söka sig dit och det som motiverar anställda till att prestera. Kulturen är det som särskiljer din arbetsplats till andra, vad som gör din arbetsplats till just den bästa ute på marknaden. För att skapa en sådan atmosfär krävs ledarskap och en konkretisering av åtråvärda discipliner. Vad som utmärker just dig som ledare och din organisation. 

 

På Xellit har vi visionen om att skapa Helsingborgs bästa arbetsplats, någonting som våra anställda är en reflektion av. Visionen av att ha en bra arbetsplats grundar sig i en arbetsplats som främjar utveckling och personlighet. Där karaktär och mångfald bidrar till perspektiv och kreativitet. Men där den gemensamma nämnaren, kulturen, sätter prägel på önskvärt beteende. Genom vår aktiva ledarstil där vi tillsätter direkta utbildningar och coachning till våra anställda, men där vi samtidigt prioriterar att ge allihopa chansen till egenutveckling och att själv ta ansvar. Således skapas en atmosfär karaktäriserat av främjande för den anställdas lärande och ansvarstagande – någonting som färgar vår kultur i stort. 

 

Genom att ha en god organisationskultur på arbetsplatsen drivs samtliga av varandra och sig själva – där varje individ inom företaget utgör en central del för helheten. Våra anställda som arbetar tillsammans med företagets strategier och visioner skapar kulturen på arbetsplatsen, de sätter tonen i vårt kontor vad normen och idealet är. Vår arbetsplats på Xellit gynnar utveckling och personlig anda, någonting som alla våra säljare uttryckligen hyllar och omfamnar. Att ingå i företaget blir att ingå i den uppstagade atmosfären, där informella aspekter också spelar roll. Hur man beter sig utanför arbetet är också en direkt reflektion av sin personlighet som man sedan använder i sitt arbete. Kulturen på arbetsplatsen är ett förhållningssätt som expanderar sig utanför arbetet, och i synnerlighet som ledare för företaget vad som gäller att vara en förebild och ansiktet utåt för organisation. På Xellit är det våra anställda som förverkligar visionen som Helsingborgs bästa arbetsplats, någonting som de ansiktet utåt för och marknadsför. Därför måste kulturen på arbetsplatsen motsvara det – kulturen måste motivera och vara kompassen för den uppstagade visionen.